700 sayılı KHK yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik yapan 700 sayılı KHK, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 218. maddeki ‘Başbakanlık’ ifadesi ‘Cumhurbaşkanlığı’ olarak değiştirildi.   Kararnamenin tamamı şöyle: 

Devamı →